Every Color is Green

Dünyanın en büyük toz boya şirketi olarak, AkzoNobel Toz Boya’daki sürdürülebilir, çevre ve teknoloji dostu ürünlere olan bağlılığımızla gurur duyuyoruz. Bu bizim için önemli bir sorumluluk olmakla beraber, hedefimiz, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ilk üç sırasında yer almaktır.

Neden Her Renk Yeşil?

Küresel ısınma, Sınırlı kaynaklar ve Çevresel hasarlar 21. yy.’ın kaçınılmaz gerçekleridir.

Günümüz firma ve kurumları, ekolojik ayak izlerini azaltmayı hedeflemektedir. Bu konu hakkında devletin yönergeleri ciddi bir şekilde artış göstermekte ve baskılar daha da sürekli hale gelmektedir. Toz Boya kullanmak bu konuda alınan en önemli önlemlerden bir tanesidir.

Zararlı maddeleri boyalarımızdan ayrıştırmamız uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Diğer firmalar genellikle öncü olduğumuz bu gibi konularda bizi takip etmektedir.  

Toz boyalarımızda zararlı kurşun pigmentleri bulunmamaktadır. Bunun yanında, TGIC içermeyen polyester teknolojisinde dünya lideriyiz. (Trigiliserit İzosiyanürat 1970’lerden beri kürlenme ajanı kullanılan bir çapraz bağlayıcı olmuştur).

Peki neden bu kadar yeşil?

Kısaca:

  • Interpon Toz Boyalar Uçucu Organik Bileşen (VOC) içermemektedir.
  • Interpon Toz Boyalar’da kurşun veya krom gibi ağır zehirli metaller (VI) bulunmamaktadır.
  • Interpon Toz Boya kullanımında neredeyse hiç israf olmaz. Aşırı püskürtme durumunda düzeltilebilir, geri dönüşüm yapılabilir veya tekrardan işlem yapılabilir.
  • Interpon Toz Boyalar uzun ömürlüdür. Ürün veya boya değiştirme gereksinimini azaltır.
  • Toz boyalarımızın bir çoğu rakip ürünlere göre çok daha düşük ekolojik ayak izine sahiptir.

VOC yok, kar çok

AkzoNobel Toz Boya’nın bir çok çevresel avantajı vardır. Fakat hepsinin içinde en önemlisi boyaların içinde hiç Uçucu Organik Bileşen (VOC) olmamasıdır.

Toz boyalar diğer pek çok boyanın içerdiği hammaddelerden yapılmakta, fakat solvent içermemektedir. Bu da uygulama sırasında havada Uçucu Organik Bileşen (VOC) yayılmaması demektir. Toz boya solvent içermediği için aynı zamanda saklama ve uygulama sırasında yangın riski de azalır.

Toz boya uygulamasındaki eşsiz metotlardan biri solvent içermeyen ürünlerin tek kat uygulanabilmesidir; fazla toz toplanır ve tekrar kullanılır. Toz boya uygulama süreci en iyi fayda sağlayarak, düşük israf ve daha uygun maliyetle sonuçlanır.