23-01-2017

Zararlı Kimyasalların Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Bilgilendirme

TGIC nedir?

Triglisidil izosiyanürat (TGIC) kimyasal bir bileşiktir. Katı kristal formda bulunur.

TGIC  genellikle polyester reçine esaslı dış ortama dayanıklı, toz boyalarda kullanılan ham maddelerden biridir. Sağlık ve çevre açısından zararlı olan bu kimyasal ne yazık ki yaygın olarak kullanılmaktadır.

AkzoNobel Toz Boya 2004 yılından itibaren sağlık açısından toksik olan bu kimyasalın kullanımını kaldırmıştır. AkzoNobel Toz Boyaları TGIC içermemektedir.

11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan;

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’e (SEA Yönetmeliği) ve AB CLP tüzüğüne göre TGIC aşağıdaki sınıflandırmayı almıştır.

P1 P22P31

H301 +331: Yutulması ve solunması halinde toksiktir

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H318: Ciddi göz hasarına yol açar

H340: Genetik hasara yol açabilir

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Bu kimyasal kullanıldığında alınması gereken önlemler şunlardır:

  • Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
  • Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
  • Çevreye verilmesinden kaçının.

18/06/2012 tarihinde “yüksek önem arz eden kimyasallar listesine (SVHC)” eklenerek AB pazarında izne tabi maddeler arasına girmiştir.